Pristop k energetski obnovi

OVOJ STAVBE

Možni prihranki energije:

Na porabo energije v poslovnih stavbah pomembno vplivajo sistemi ogrevanja, hlajenja in razsvetljave. Za te sisteme porabljena energija služi za ustvarjanje toplotnega in vizualnega udobja v notranjem okolju. Sistem ovoja stavbe močno vpliva na porabo energije v omenjenih aktivnih sistemih, saj vpliva na porabo toplote oziroma hladu in vpliva na razpoložljivost dnevne svetlobe v stavbi. S pomočjo obnov in predelav ovoja stavbe je mogoče z zmanjšanjem toplotnih in električnih obremenitev doseči znatne prihranke energije. V določenih primeri je mogoče z visoko učinkovitimi sistemi ovoja popolnoma odpraviti potrebo po ostalih aktivnih sistemih. Glede na obstoječe stanje ovoja vaših poslovnih stavb lahko s široko zastavljenimi prenovami dosežete prihranke energije do 50%. Na primer s kombiniranimi ukrepi, ki zajemajo različne dele ovoja ali s popolno prenovo fasade, lahko celo z namestitvijo “drugega ovoja”.

Ekonomičnost:

Notranja stopnja donosa vlaganj v učinkovito rabo energije pri prenovah ovoja stavbe je običajno v območju od 5% do 25%, odvisno od prvotnega stanja ovoja in prostorov, cene dela, cen energije in pogojev financiranja. To gradivo uporabite skupaj s “Smernicami za partnerje” programa GreenBuilding. Opredeljuje potreben obseg akcijskega načrta partnerja programa GreenBuilding, če
podjetje vključi med svoje zaveze tudi ovoj stavb. Zlasti pa razlaga potrebne dejavnosti partnerja v vsakem od naslednjih korakov:

  • popis stanja in delovanja elementov in sistema ovoja stavb,
  • presoja primernosti možnih ukrepov varčevanja energije,
  • akcijski načrt, ki opisuje, katere ukrepe se je partner odločil izvesti za zmanjšanje obratovalnih stroškov z učinkovitejšo
Share Button

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.