Namen celostne energetske obnove:

Projet de maison à energie positive.
Namen celostne prenove ovoja obeh stavb je:
  • doseganje boljših bivalnih pogojev v objektu
  • maksimalen prihranek energije pri doseganju višje kakovosti bivanja v vrtcu,
  • izvedba celovitih sanacijskih ukrepov z upoštevanjem sodobnih, trajnostnih načel za prihodnost,
  • doseganje boljše kakovosti zraka (boljši delovni in bivalni pogoji, višja motiviranost, boljša koncentracija…), doseganje večjega ugodja in boljše izkoriščenosti prostorov s pomočjo novih tehnologij, ob minimalni porabi električne energije,
  • izboljšanje naravne osvetljenosti in optimizacija umetne razsvetljave za doseganje zmanjšanja porabe električne energije,
  • uporaba sodobnih, trajnostnih tehnologij brez večjih posegov v konstrukcijo, tlorisno zasnovo in delovanje objekta,
  • Sanacija brez večjjih motenj delovanja objekta, z minimalnimi transportnimi in gradbiščnimi stroški,
  • spremljanje rezultatov meritev in analize izvedenih ukrepov URE in OVE,
  • z ukrepi energetske sanacije se bodo bistveno zmanjšali obratovalni stroški prenovljenih stavb

Energetska Obnov logo

ENERGETSKA OBNOVA

ARHEM d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana
Slovenija

T: 01 430-23-19
M: 041 514-746
email: info@EnergetskaObnova.si

Share Button

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.