Energetska sanacija toplotnih mostov in hidroizolacije - Stanovanjski blok v Velenju

Energetska sanacija toplotnih mostov in hidroizolacije – Stanovanjski blok v Velenju

Energetska sanacija toplotnih mostov in problemov zamakanja – Stanovanjski blok v Velenju

Z Občine Velenje, ki je bila lastnica stanovanj so se obrnili na nas za podajo strokovnega mnenja in rešitve za sanacijo problema, ki ga imajo pri enem od blokov, ki so bili predani v uporabo ob začetku tega leta. Problem, ki so ga zaznali je vlaga v pritličnih stanovanjih, ki je zelo intenzivna in je dosegla že tak nivo, da je začel odpadati notranji omet.

Ob pregledu stanja smo ugotovili, da je vlaga v stanovanjih zgolj posledica nepravilne izvedbe zunanje hidro izolacije. Ugotovilo se je, da je bila hidroizolacija izvedena na popolnoma neprimeren način, ki je rezultiral v to, da je bil zid konstantno v stiku z vodo. preko kapilarnega vleka se je ta vlaga dvignila in povzročala probleme v stanovanjih.

Problem napačne izvedbe hidroizolacije je dobro viden tudi v kletni etaži. Tukaj je ob nalivu bil dobesedno slap vode, ki je zalil celotno kletno etažo.

Narejena je bila analiza stanja in podane smernica, kako naj se pravilno reši nastala situacija.

Pri energetskem pregledu se je ugotovilo, da je kletna etaža brez vsakršne toplotne izolacije na stropnem delu. Na večino mestih se AB konstrukcija kontinuirano nadaljuje v zgornje stanovanjske enote, kar predstavlja velik toplotni most. Toplotna izolacija je v obstoječem stanju vgrajena zgolj pod estrih v posameznem stanovanju. Podan je bil predlog, da se izvede toplotna izolacija po celotnem stropu kletne etaže, ki je namenjena parkiranju in je odprtega tipa. Ob tem posegu se bodo delno sanirali še toplotni mostovi, ki nastajajo preko konstrukcije objekta.

Pri tem projektu smo se ponovno srečali s problemom nepoznavanja pravilnih rešitev tako s strani projektantov, nadzora in na koncu tudi izvajalca. Dober objekt in kvalitetne rešitve so plod kvalitetnega timskega dela.

Viden problem z vlago v stanovanjih:

Zunanja tlakovna ureditev in odstanitev le te skupaj z vsemi sloji do osnovne AB konstrukcije objekta:

Očiščena terasa vseh izvedenih slojev. Čaka na ponovno, korektno, izvedbo hidroizolacije in ostalih slojev:

Napačno izvedena dilatacije in zasnova hidroizolacije:

Problemi v kleti in vidni sledovi vdora vode preko zgornjih pohodnih teras:

 

 


Share Button