ENERGETSKA PRENOVA OBJEKTA – ZMAJSKI MOST – LJUBLJANA – PREGLED OBSTOJEČIH INŠTALACIJ NA PODSTREŠJU

ENERGETSKA PRENOVA OBJEKTA – ZMAJSKI MOST – LJUBLJANA – PREGLED OBSTOJEČIH INŠTALACIJ NA PODSTREŠJU

Prenova neizkoriščenega podstrešja v stanovanjsko enoto v pasivnem energetskem standardu.

Na spodnjih slikah je razvidna trenutna zasnova inštalacij, ki jo uporabljajo stanovalci. Na podstrešju je postavljena plinska peč. Postavitve v hladni del objekta ima peč velike izgube, so pa imeli v preteklih letih tudi probleme z zmrzovanjem inštalacij v tem segmentu. Teh problemov bo sedaj konec, saj bo nova zasnova strojnih inštalacij pokrila tudi potrebe stanovanja, ki je sedaj vezano na to plinsko peč.

Na spodnji sliki pa je prikazana trenutna izvedba zaključka prezračevalne vertikale – odduha iz spodnjih nadstropji. Glede na to, da je bilo podstrešje neizkoriščeno skozi vsa leta, do sedaj, se je vertikala zaključila kar na nivoju podstrešja. Sedaj bomo to vertikalo preusmerili in vkomponirali v bodočo zasnovo ter jo speljali preko strehe.

Pregled obstoječih inštalacij na podstrešju - EnergetskaObnova.si

Share Button