Energetska bilanca PHPP

PHPP – program za izračun energetske bilance objekta

phpp 2007PHPP nam pomeni ključno orodje v fazi zasnove projekta, določitvi njegovih gabaritov, orientaciji in določitevi ter orientaciji notranjih prostorov. Skozi celotno fazo projektnega dela spremljamo energetsko bilanco objekta ter vnašamo spremembe, ki nastanejo pri razvoju projekta. Ko določimo energetsko bilanco objekta in se objekt prevesi v izvedbeno fazo, spremljamo in preverjamo vse vgrajene materiale ter izdelamo morebitne korekcije energetske bilance.

Uporabo PHPP izračuna energetske bilance priporočamo vsem, ki se odločate za gradnjo, arhitektom in investitorjem, ki so že začeli z izvajanjem del, saj se s primerno zasnovo, uporabo primernih materialov na primernih mestih in s primerno orientacijo objekta, ključno pripomore k boljši energetski bilanci objekta, ki ga nameravate izvesti. Dovolite nam, da pomagamo povečati vrednost vaše naložbe. Če želite lahko naredimo PHPP izračun energetske bilance vašega objekta in vam pomagamo izboljšati zasnovo ter s tem zmanjšati morebitne toplotne izgube. Lahko izdelamo zgolj preverbo že izvedenih objektov ali pripravimo dokumentacijo, ki je potrebna za certificiranje energetske bilance objekta.

Ključna prednost, ki bi jo pridobili za našim celostnim spremljanjem in sodelovanjem na projektu v vseh fazah nastajanja je boljša končna energetsk bilanca objekta, optimalna zasnova strojnih inštalacij, posledično nižja investicija in nižji obratovalni stroški objekta. Prepričan sem, da želite svojim investitorjem ponuditi objekte, ki so optimalni v vseh pogledih.

V sklopu sodelovanja vam lahko ponudimo:

Preverjanje arhitekturne zasnove

• usklajevanje zahtev investitorja in zahtevanih kriterijev načrtovanja
• preverjanje izbrane lokacije
• določitev orientacije objekta proti jugu ± 30°
• preveritev potrebnih površin in volumna
• faktor oblike A/V, enostavnost, kompaktnost
• min. 20 m2 do max. 50 m2 na osebo
• zasnova tlorisa – toplotno coniranje prostorov
• izbira elementov za toplotno akumulativnost
• izbira elementov solarnega oblikovanja
• določitev velikosti in razpored prozornih in neprozornih delov ovoja
• orientacija steklenih proti jugu, zapiranje hiše proti severu
• omogočeno naravno prezračevanje za nočno ohlajevanje poleti
• natančna določitev sestave ovoja pasivne hiše
• izbira naravi in človeku prijaznih in obnovljivih gradbenih materialov
• prvo računsko preverjanje pravilnosti zasnove po PHPP
• toplotna bilanca toplotni dotoki- toplotne izgube=potrebna toplota za ogrevanje: qo = 15 kWh/m2a
• načrtovanje ogrevalnega sistema

PHPP – izračun energetske bilance

 • program za projektantski izračun pasivnih hiš (Passivhaus Projektierungs Paket), s katerim projektant preverja pravilnost odločitev pri zasnovi zgradbe že med samim projektiranjem
 • s pomočjo programa lahko sproti ovrednotimo učinkovitost morebitnih potrebnih izboljšav: sprememba arhitekturne zasnove, povečanje ali zmanjšanje steklenih površin, elementov senčenja, orientacije, oblike, zasnove ogrevalnih sistemov ipd…
 • posamezni izračuni po PHPP so sestavni del postopka certificiranja PH

Doseganje pasivnega energetskega nivoja

Pasivni energetski nivo dosegamo s pravilno arhitekturno, gradbeno in strojno instalacijsko zasnovo ter izvedbo:

 • z ukrepi na ovoju
 • dobra TI, Us < 0.15 – 0.10 W/m2K, brez TM, dobra okna, Uo < 0.8 W/m2K, zrakotesnost, izmerjeno število izmenjav n50 ? 0.6 h-1
 • pri gradnji ekoloških pasivnih stavb uporabljamo okolju in človeku prijazne obnovljive materiale, proizvedene z minimalno količino vgrajene energije in proizvedenega CO2 v življenjskem krogu hiše
 • s kontroliranim prezračevanjem prostorov in rekuperacijo
 • visoko učinkoviti prezračevalnimi sistemi z rekuperacijsko stopnjo <75% pri nizki porabi električne energije <0.45 Wh/m3
 • z rabo obnovljivih virov energije
 • nizko temperaturni sistemi ogrevanja, učinkoviteje obratovanje ogrevalnih sklopov
 • solarni sistemi, toplotne črpalke (vrtine, zemeljski kolektorji)
 • z optimalnim izkoriščanjem dotokov
 • dotoki sončnega sevanja, oddana toplota energetsko učinkovitih naprav, stanovalcev …

Preverjanje ustreznosti načrtovanja in izvedbe

 •  svetovanje pri projektiranju PH, predlogi izboljšav energetske zasnove in rešitve detajlov
 • računsko preverjanje po PHPP
 • nadzor na gradbišču med gradnjo PH (tesnjenje, izvedba detajlov, vgradnja elementov in sistemov po projektu brez toplotnih mostov, dokumentiranje morebitnih sprememb …)
 • opravljen test zrakotesnosti
 • preverjanje delovanja izvedenih sistemov v PH
 • monitoring – izvajanje meritev dejanske porabe …

Zgodovina programa PHPP:

Ali energetsko zahtevnejši objekti potrebujejo zahtevnejšo – dovršeno energetsko simulacijo?

To je bil gravni vzrok za izdelavo prve verzije programskega orodja. Razlog je bila gradnja prve pasivne hiše leta 1991. Izračun energetske bilance za zelo nizkoenergijski objekt mora biti ključni segment projektnega procesa in v interakciji z oblikovno ter materialno zasnovo objekta.

Programski paket PHPP se uporablja za:

 • Izračun toplotne prevodnosti (U vrednost) posameznih sestavnih delov objekta
 • Izračun energetske bilance celotnega objekta
 • Določitve sistema prezračevanja in dimenzioniranje le tega
 • Izračun toplotnih pribitkov
 • Izračun ugodja v objektu v poletnem času
 • In še veliko koristnih elementov, ki so ključni za delovanje pasivne hiše

PHPP je bil prvič predstavljen leta 1998 in od takrat naprej se konstantno razvija in dopolnjuje. Jedro programa je izračun energetske bilance (letna in mesečna), raznos energije po objektu in viri, električna poraba in primarna poraba energije. Uspešno sio bili dodani izračuni za okenske parametre, senčenje, toplotne pribitne in izračun pregrevanja objekta.

Programski paket PHPP se konstatntno koregira in dopolnjuje z novimi meritvami in raziskavami. Kot del znanstvene raziskave je bila izvedena primerjava več kot 300 objektov, kjer so izračunane rezultate primerjali z meritvami na objektih. Seveda je zelo pomemben projekt CEPHEUS, kot evropski projekt, pod okriljem katerega so bile izvedene pasivne hiše, ki jih sedaj znanstveno spremljajo, na 14 različnih evropskih lokacijah.

Ugotovljeno je bilo, da je programski paket PHPP za izračun enegretske bilance izredno učinkovit. To je vodilo v razvoj nove tehnike za izračun toplotnih pribitkov, kar je bilo razvito posebej za pasivne hiše.

Spodnja slika prikazuje rezultate primerjave med meritvijo in PHPP kalkulacijoza različne pasivne hiše na različnih lokacijah. Zanimivo je dodati, da je v vseh primerih, neglede na toplotno izolacijo objektov, relativno velik del odklona od izračuna, možno pripisati uporabnikovim navadam bivanja. Neglede na to pa je potrebno povdariti, da je izračun v izjemnem sozvočju z povprečno vrednostjo opravljenih meritev.

Share Button

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.