JANUARJA NOVI JAVNI POZIVI EKO SKLADA ZA NEPOVRATNA SREDSTVA, ZA KREDITIRANJE OBCANOV VEC SREDSTEV

JANUARJA NOVI JAVNI POZIVI EKO SKLADA ZA NEPOVRATNA SREDSTVA, ZA KREDITIRANJE OBCANOV VEC SREDSTEV

V petek, 28. decembra bo v Uradnem listu RS objavljeno podaljšanje veljavnosti javnega poziva za kreditiranje obcanov 47OB12, tako da bo veljal do konca februarja 2013. Sredstev bo predvidoma dovolj, znesek razpisanih sredstev je bil povišan za en milijon evrov.
Novi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev v letu 2013 bodo objavljeni januarja.
Vlada Republike Slovenije je 18. decembra potrdila poslovni in financni nacrt Eko sklada za leto 2013, ki vkljucuje tudi program za izvajanje nalog po energetskem zakonu, po katerem sklad dodeljuje nepovratne financne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije. Eko sklad bo po nacrtih v letu 2013 razpisal 20,8 milijonov evrov za nepovratne financne spodbude za naložbe in ukrepe v zmanjšanje rabe energije. Sredstva bodo namenjena izvajanju naslednjih programov:

  • dodeljevanje nepovratnih financnih spodbud obcanom za ukrepe ucinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah,
  • spodbujanje nakupa baterijskih elektricnih vozil in
  • spodbujanje nakupa vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, namenjenih javnemu potniškemu prometu.

Po programu bo sklad sofinanciral tudi dejavnost energetskega svetovanja obcanom v svetovalnih pisarnah po vsej Sloveniji, združenih v mrežo ENSVET.
Eko sklad bo v letu 2013 nadaljeval tudi s kreditiranjem okoljskih naložb in za to zagotovil 30 milijonov evrov kreditnih sredstev po ugodnih pogojih. Nacrtovana je objava dveh novih javnih pozivov. Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov bo objavljen po zakljucku še odprtega javnega poziva 48PO12, in sicer predvidoma v zacetku februarja, razpisanih pa bo 24 milijonov evrov sredstev. Drugi javni poziv, namenjen kreditiranju okoljskih naložb obcanov, bo objavljen po izteku letošnjega podaljšanega javnega poziva 47OB12, razpisanih bo novih 5 milijonov evrov za razlicne naložbe in ukrepe varstva okolja, ki jih letos nacrtujejo izvesti obcani. Naj dodamo, da so na obeh letošnjih javnih pozivih za kreditiranje sredstva še na voljo.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Share Button